Despre noi

     Centrul de Prevenire a Poluarii este o organizatie neguvernamentala si nonprofit, infiintata si dezvoltata in baza unui program de asistenta tehnica si financiara nerambursabila acordat de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), in perioada septembrie 1995-martie 1999.
     CPP colaboreaza cu personal calificat si cu experienta, o parte din acesta beneficiind de instruire in domeniul sistemelor de management de mediu conform cerintelor ISO 14001 precum si in domeniul practicilor de productie nepoluante, prin programe organizate si finantate de USAID, UNIDO, UNEP, OECD si REC pentru reprezentanti ai centrelor de prevenire a poluarii si centrelor pentru practici de productie nepoluante din tarile Europei Centrale si de Est si detine informatii de specialitate si logistica moderna, inclusiv aparatura specifica de laborator.